Idź do spisu treści

Menu główne

 
 
 

Kurs prawa jazdy

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyszłych kierowców na kursy prawa jazdy kat. „B”.
W zakresie kursów prawa jazdy kat. „B” prowadzimy szkolenia podstawowe, dodatkowe i uzupełniające.

Nauka jazdy kat. „B” – szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe organizujemy dla osób, które po raz pierwszy przystępują do egzaminu na prawo jazdy.
Prawo jazdy kat. „B” może otrzymać osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia, może rozpocząć szkolenie najwcześniej trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Musi jednak przed rozpoczęciem szkolenia przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (odpowiedni druk jest dostępny w biurze OK  „Cogito”).
Szkolenie podstawowe osoby ubiegającej się o prawo jazdy kategorii „B” prowadzone jest w formie kursu, który obejmuje szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne.

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmujące 30 godzin lekcyjnych jest prowadzone w sali wykładowej naszego Ośrodka. Daty i godziny szkoleń są uzgadniane na pierwszym spotkaniu ze wszystkimi kursantami – najczęściej są to dwa lub trzy spotkania w ciągu tygodnia.
W trakcie trwania kursy odbędą się wykłady i ćwiczenia z udzielania pomocy przedmedycznej, prowadzone  przez osoby zajmujące się na co dzień pomocą ofiarom wypadków.
W czasie kolejnych wykładów przekazujemy przyszłym kierowcom całą wiedzę niezbędną do bezpiecznego i pewnego poruszania się po drogach. Na zajęciach teoretycznych poruszane są zagadnienia związane z:
przepisami ruchu drogowego,
z poprawną techniką kierowania oraz podstawową obsługą pojazdów.
Po zakończeniu szkolenia teoretycznego przeprowadzany jest teoretyczny egzamin wewnętrzny, którego zaliczenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego. Egzamin wewnętrzny teoretyczny jest przeprowadzany zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
Kursantowi przysługuje jeden wewnętrzny egzamin poprawkowy.

Szkolenie praktyczne

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego rozpoczynają się zajęcia praktyczne. Liczba godzin zajęć praktycznych w zakresie prawa jazdy kat. „B” wynosi 30 godzin zegarowych - (w tym 10 godzin jazd obowiązkowych na placu manewrowym i w mieście, 20 godzin realizowanych będzie według życzeń kursanta - jazdy po trasach egzaminacyjnych, plac manewrowy lub miasto)
Zajęcia praktyczne prowadzone są na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
Jeździmy w dogodnym dla Państwa czasie, grafik zajęć ustalacie Państwo bezpośrednio z instruktorem.
Zajęcia praktyczne prowadzone są codziennie od godziny 7:00 do godzin wieczornych.
Szkolenie praktyczne prowadzimy na samochodzie marki TOYOTA YARIS,  nowa,  biała 5-drzwiowa. Takim samym autem jakim zdaje się egzamin praktyczny zarówno w Legnicy jak i w Lubinie.
To pojazd w pełni przystosowany do szkolenia kierowców  wyposażony w silnik benzynowy.
Jest dla nas ważne, aby Kursanci naszej szkoły jazdy w czasie zajęć praktycznych poznali dokładnie budowę, zasady obsługi i eksploatacji samochodów na których będą zdawać egzamin, gdyż wiedza ta jest niezbędna zarówno w życiu codziennym jak i na egzaminie państwowym.
W czasie zajęć praktycznych nasi Kursanci  poznają zasady poprawnej techniki jazdy i ćwiczą wszelkie manewry zarówno te wymagane na egzaminie państwowym, jak i te, które są niezbędne podczas samodzielnej jazdy, tak aby, nic ich nie było w stanie zaskoczyć na drodze.

Kurs prawa jazdy kat. „B" - szkolenie uzupełniające

Masz już prawo jazdy, lecz wciąż na drodze czujesz się niepewnie? A może chciałbyś/chciałabyś jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu? Zapraszamy. Nasi instruktorzy chętnie Ci pomogą.
Szkolenie uzupełniające proponujemy osobom, które pragną podnieść swoje umiejętności przed przystąpieniem do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub mają problemy z jego zdaniem.
Szkolenie uzupełniające prowadzimy również dla osób, które posiadają już wydane prawo jazdy, a jedynie pragną uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną lub udoskonalić swoje umiejętności praktyczne.

Kurs prawa jazdy kat. „B” - szkolenie dodatkowe

Jeżeli masz problemy ze zdaniem egzaminu na prawo jazdy skontaktuj się z nami. Nasi instruktorzy zawsze chętnie Ci pomogą.
Szkolenie dodatkowe teoretyczne organizujemy dla osób, które trzykrotnie uzyskały wynik negatywny z części teoretycznej egzaminu państwowego.
Jeżeli trzykrotnie uzyskaliście Państwo wynik negatywny z części teoretycznej egzaminu państwowego, oznacza to, iż podstawowe przygotowanie teoretyczne zostało przeprowadzone niewłaściwie, niektóre tematy zostały przedstawione niedokładnie lub w sposób niezrozumiały. W takim przypadku nasi instruktorzy zawsze służą pomocą. W sposób przejrzysty wyjaśnią wszelkie niezrozumiałe dotąd zagadnienia, tak by teoretyczny egzamin państwowy był już tylko czystą formalnością.
Liczbę godzin zajęć dla każdej osoby podlegającej teoretycznemu szkoleniu dodatkowego ustala indywidualnie instruktor, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami
liczba godzin nie może być mniejsza niż 10.
Godzina
szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom. Szkolenie dodatkowe teoretyczne kończy się teoretycznym egzaminem wewnętrznym, przeprowadzanym zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy
Szkolenie dodatkowe praktyczne organizujemy dla osób, które trzykrotnie uzyskały wynik negatywny z części praktycznej egzaminu państwowego.
Jeżeli trzykrotnie uzyskaliście Państwo wynik negatywny z części praktycznej egzaminu państwowego, oznacza to, iż podstawowe przygotowanie praktyczne zostało przeprowadzone niewłaściwie, niektóre zagadnienia zostały przedstawione niedokładnie, w sposób niezrozumiały lub po prostu zostały pominięte.
Jeżeli zatem masz problemy ze zdaniem egzaminu praktycznego, skontaktuj się z nami. Nasi instruktorzy zawsze chętnie Ci pomogą. W sposób przejrzysty wyjaśnią wszelkie zagadnienia, przećwiczą wszelkie manewry i te wykonywane na placu manewrowym i te wykonywane w ruchu drogowym. Możesz być pewny, do egzaminu przygotujemy Cię dokładnie. Liczbę godzin zajęć dla każdej osoby podlegającej praktycznemu szkoleniu dodatkowego ustala indywidualnie instruktor, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami l
iczba godzin nie może być mniejsza niż 5.
Godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom. Szkolenie dodatkowe praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, przeprowadzanym zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego
© 2015 - Ośrodek Kształcenia "Cogito" - Lubin, ul. Kopernika 8